วิธีการเตะฟุตบอล


การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน
การส่งบอลโดยเท้าด้านใน มีส่วนให้ผู้ส่งมีขอบเขต หรือพื้นที่ อย่างมากมาย เมื่อต้องการที่จะเตะ ส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน ให้ใช้ส่วน ของข้างเท้าด้านใน ระหว่าง โคนหัวแม่เท้ากับกระดูกข้อเท้า โดยให้มีส่วนของเท้าเพียงเล็กน้อย ที่สัมผัสกับส่วนล่างของลูกบอล การเตะแบบนี้ทำให้ลูกบอลกลิ้งไป บนพื้นได้ง่าย ในการใช้เท้าด้านใน สามารถจะส่งบอลไปจนถึงข้างหลัง ของผู้ส่งเองได้ จากซ้ายของมือเกือบ 45 องศา หน้าเราเอง จากนั้นก็สามารถ ส่งบอลไปทางด้านขวา โดยปราศจาก การเคลื่อนที่ของเท้าซ้าย เมื่อการเล่น โดยเท้าขวา
ddp12.jpg
การเตะลูกไซค์โค้ง
เข้าทางหลังลูก จรดเท้าเช่นเดียวกับ ลูกหลังเท้าทุกประการ เตะลูกซีกด้านนอก เพื่อแบ่งลูกออกเป็นสองส่วน เหวี่ยงเท้า เช่นเดียวกับ ลูกหลังเท้าแค่สะโพก น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าที่เป็นหลัก เมื่อเตะแล้ว ลูกจะโค้งคล้าย ๆ กับทางโค้ง และลูกจะหมุน ยากแก่ผู้รับ ลูกนี้มีประโยชน์ เช่นเดียวกับ ลูกเฉือน แต่วิธีทางของลูกไปคนละทาง ลูกเฉือนจะหนีคนดักหรือคนรับ ส่วนลูกโค้ง จะเข้าหาคนรับ แต่ลูกจะโค้งเข้าประตู

fte32.jpg

การเตะลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก
ในบางครั้งอาจจะมีความจำเป็น และมีประโยชน์ในการเตะลูก ด้วยข้างเท้า ด้านนอก วิธีปฏิบัติให้ผู้เล่นวางเท้าหลัก อยู่ด้านข้าง ค่อนไปข้างหลังเล็กน้อย แล้วหักข้อเท้าลง จนส่วนข้างเท้าด้านนอก ขนานผ่านตัดลูกบอลไป ตามแนวทิศทาง ที่จะส่งลูกออกไป การเตะแบบนี้ ในขณะ ที่กำลังเคลื่อนที่ ให้น้ำหนักตัวเคลื่อนที่ไป อยู่บนเท้าที่ใช้เตะทันที หลังจากที่ได้เตะ ลูกไปแล้ว และถ้าหากลูกบอลเคลื่อนที่ ไปข้างหน้า ให้ผู้เตะวางเท้าหลักไปข้างหน้า ล้ำลูกบอลไปเล็กน้อย แล้วเหวี่ยงขา ท่อนล่างไปใช้เตะ เพื่อเตะลูกออกไป ในจังหวะ ของการก้าวพอดีการเตะลูกนี้ ได้ผลดีมากในการเตะออกไปด้านข้าง

vg031.jpg
<<ย้อนกลับ